יום שישי, 28 בספטמבר 2018

דילים

Booking.com

יום חמישי, 16 במרץ 2017

מבני נתונים בשפת Java

קודים של ממשקים: 


פרקשם קובץ להורדה
3 רשימה מקושרת Node.java
IntNode.java
DuKishri.java
4 מחסנית stack.java
5 תור queue.java
6 עץ בינארי BinNode.java______________________________________________________________________

דוגמאות פתורות:


פרקשם מספר עמוד בספר קובץ להורדה
1 חזקה 1 10 Ch1d1p11Pow.java
כפל מספרים 2 12 Ch1d2p13mul.java
הדפסת המספרים השלמים מ- n עד 1 3 18 Ch1d3p18print.java
ניתוח 4 19 Ch1d4p19analyze.java
מציאת הערך המקסימלי במערך 5 22 Ch1d5p22max.java
סדרת פיבונאצ'י 6 24 Ch1d6p24fib.java
מכנה משותף קטן ביותר 7 25 Ch1d7p25lowestCD.java
2 חיפוש בינארי 3 50 Ch2d3p50binarySearch .java
3 שרשור חוליות לרשימה 1 60 Ch3d1p60chaining.java
הגדלת הערך של איברי הרשימה 2 62 Ch3d2p62increaseVal.java
האם ערך נמצא ברשימה? 3 62 Ch3d3p62isInList.java
הפוך אברי הרשימה לחיוביים 4 63 Ch3d4p63updatePositive.java
בניית רשימה על-פי סדר ההגרלה 5 64 Ch3d5p64buildRandomIntList.java
בניית רשימה לפי סדר הקליטה 6 65 Ch3d6p65buildInputIntList.java
רשימת זוגות 7 68 Ch3d7p68couplesList.java
ביטול מופעים חוזרים רצופים 8 71 Ch3d8p71deleteSeq.java
תתי רשימות – שאלת סיכום 9 72 Ch3d9p72sikum.java
סכום רשימה 10 80 Ch3d10p80sumList.java
שמות 11 81 Ch3d11p81names.java
בניית רשימה בסדר הפוך לסדר הקליטה וביטול הזוגיים 12 82 Ch3d12p82oppositeWithoutEven.java
סריקה רקורסיבית 13 83 Ch3d13p83recursiveScan.java
רשימה של פרחים - המחלקה פרח 14 85 Ch3d14p85Flower.java
רשימה של פרחים - המחלקה הראשית 14 86 Ch3d14p86MainFlowerList.java
רשימה כתכונה - המחלקה הראשית 15 89 Ch3d15p89Main.java
StudentSubj רשימה כתכונה - המחלקה 15 89 Ch3d15p89StudentSubj.java
הדפסת רשימה דו כיוונית 16 108 Ch3d16p108printReverse.java
ביטול חוליה ברשימה דו כיוונית 17 109 Ch3d17p109removeLink.java
בניית רשימה דו-כיוונית 18 109 Ch3d18p109buildList.java
4 בדיקת תקינות סוגריים 2 113 ch4d2p113legalExpression.java
מספר מופעים במחסנית 3 116 ch4d3p116countX.java
בניית מחסנית ממוינת 4 117 ch4d4p117sortedStack.java
הפעולה הפנימית מספר מופעים במחסנית 5 124 ch4d5p124countX.java
מספר מופעים 6 126 ch4d6p126countX.java
הפעולה הפנימית מספר מופעים במחסנית 10 129 ch4d10p139countX.java
5 מספר איברים בתור 2 143 ch5d2p143numOfElements.java
משרד הפנים 3 146 ch5d3p146Passport.java
פעולה פנימית האם ערך נמצא בתור 4 150 ch5d4p150isFound.java
6 הדפס ערכים זוגיים בעץ 1 168 ch6d1p168printEven.java
מספר צמתים בעץ 2 169 ch6d2p169numNodes.java
האם ערך נמצא בעץ 3 169 ch6d3p169isExists.java
האם לכל צומת פנימי יש שני בנים ? 4 170 ch6d4p170eachHasTwoChilds.java
קלט של עץ 5 172 ch6d5p172readIntegerBinNode.java
פעולה גנרית מספר צמתים בעץ 6 173 ch6d6p173numNodes.java
________________________________________________________________________רשימת תיקונים לספר מבני נתונים בשפת Java


גירסה להדפסה

פרק/נושאעמודמיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...)התיקון
1 - רקורסיה29תרגיל 36יש להוסיף בהתאמה n1=25 ו - n2=286
1 - רקורסיה31תרגיל 40נשאלים על סיבוכיות - ויילמד רק בפרק 2 (למורה- לדחות את השאלה לפרק הבא)
3 - רשימה מקושרת74לפני השורה שרשום : p=p.Getnext (בניתוק החוליה מהרשימה ) צריכים להכניס את החוליה שהיא לא מקסימלית לרשימה השניה
3 - רשימה מקושרת86חסר בפעולה ToString - override
4 - מחסנית126בפעולה החיצונית ערך ההחזרה מטיפוס int בלבד בלי <T>
5 - תור154תרגיל 11 מופיע return לשנות ל void
6 - עצים158בהגדרה יש להוסיף "לכל היותר"
6 - עצים162שורה ראשונה אחרי הטבלהלהחליף קטע: "בעמוד 161" עם "בעמוד 159"
(תודה למשה מילר) 
6 - עצים166בתרשים העליון, ל t2 יש שני ערכים. החץ האנכי מיותר.למחוק
(תודה למאיר ליכט) 
6 - עצים185הגדרת עץ חיפוש בינארי שגויה.יש להגדיר כך שהתנאי/ההגדרה מתקיימת לכל צומת בעץ ולא רק לשורש (למעט עלים שלהם אין תתי עצים)
(תודה למאיר ליכט) 

גירסה להדפסה

יסודות מדעי המחשב 2 בשפת #C- חלק ב - עצמים תחילהמחלקות הטיפוסים:

פרקשם התרגיל מספר עמוד בספר מחלקת הטיפוס
1 הטיפוס נקודה 1 17 Point
הטיפוס File 2 17 File
חשבון עו"ש וקופות גמל 3 17 KopatGemel,OverVeshav
הטיפוס Family 4 18 Family
הטיפוס רובוט 5 19 Robot
4 עונות השנה 16 39 Date
מיקום מרחבי 20 46 Point
אורך מחרוזת 21 46 Necklace
שחקני סנוקר 23 47 SnookerPlyr
אבן דומינו 29 49 Domino
שברים 30 49 Fraction
3 מטיילים 38 99 Traveler
חודש עם ילודה גבוהה 39 99 Date
אבני דומינו 40 99 Domino
מרחק בין נקודות 41 99 Point
מאגר הרופאים 42 100 Doctor
פרסומות 43 100 Advr
5 מפה כיתתית 23 126 CoupleNames
בחנות הכל-בו 25 127 MoneyBox
6 עיגולים 7 140 Circle
בלונים 8 140 Circle
קופצים 20 148 Jumper


 _____________________________________________________________________


דוגמאות פתורות:
פרקשם הדוגמה דוגמה עמוד בספר מחלקה הראשית מחלקת הטיפוס
1 הטיפוס Circle 1 13 --- Circle
הטיפוס Jumper 2 15 --- Jumper
 
2 סכום ספרותיו גדול יותר 1 25 Ch2d1p25SumOfDigits ---
מספר אוטובוסים בטיול שנתי 2 26 Ch2d2p26NumOfBuses ---
מה מבצעת? 3 28 Ch2d3p28What ---
מכנה משותף קטן ביותר 4 29 Ch2d4p29Denominators ---
האם ניתן להמיר מטבעות? 6 31 Ch2d6p31CanConvertCoins ---
המרת מטבעות 7 33 Ch2d7p33CoinConvert Coin
נקודת אמצע 8 34 Ch2d8p34ProgramPoint1 Point
הגרלות 10 42 Ch2d10p42Between ---
משולש כוכביות 11 42 Ch2d11p42Triangle ---
שרשרת חרוזים 12 44 Ch2d12p44DisplayNecklace Necklace
 
3 שרשור רשימת שמות 1 53 Ch3d1p53StringConcatenation ---
האם פלינדרום? 2 57 Ch3d2p57Palindrom ---
 
4 אלופי העולם בקפיצה 3 68 Ch4d3p68Jumps ---
הזזה מעגלית 4 70 Ch4d4p70CircleMove ---
תרומות 5 75 Ch4d5p75Trumot ---
ניתוקי שיחות 6 76 Ch4d6p76Cellular ---
הוזלת מע"מ 7 77 Ch4d7p77Maam ---
התפלגות גילאי מתעמלים 8 82 Ch4d8p82GymCounter ---
מגרש משחקים 9 84 Ch4d9p84ChildrensFloor ---
בניית מערך ללא רצפים זהים 10 88 Ch4d10p88BuildArr ---
ציונים 11 89 Ch4d11p89LowMath ---
מערך שירים 12 97 Ch4d12p97Song Song
אוסף מטבעות 13 98 Ch4d13p98Coin2 Money
 
5 ציור לוח דמקה 1 108 Ch5d1p108Damka ---
חיילים יצאו לדרך 2 109 Ch5d2p109Army ---
קליעה למטרה 4 113 Ch5d4p113Matara ---
מערכת שעות 6 124 Ch5d6p124Lesson Lesson
 
7 מחלקת שירות המטפלת במערכים 1 152 Ch7d1p152TestMyIntArr MyIntArr
 
8 עצמים מטיפוס מורכב 1 162 Ch8d1p162Test Student,StudentClass,Teacher
הטיפוס Disc 2 162 Ch8d2p162TestDisc Disc,Song


צוות האתר עובד קשה על מנת לתת לכם את החומרים הטובים ביותר בחינם !! בבקשה תרמו לאתר על מנת שנוכל להמשיך בעבודתנו !

יסודות מדעי המחשב 2 בשפת Java- חלק ב - עצמים תחילה
מחלקות הטיפוסים:


פרקשם התרגיל מספר עמוד בספר מחלקת הטיפוס
1 הטיפוס נקודה 1 17 Point
הטיפוס File 2 17 File
חשבון עו"ש וקופות גמל 3 17 KopatGemel,OverVeshav
הטיפוס Family 4 18 Family
הטיפוס רובוט 5 19 Robot
4 עונות השנה 16 39 Date
מיקום מרחבי 20 46 Point
אורך מחרוזת 21 46 Necklace
שחקני סנוקר 23 47 SnookerPlyr
אבן דומינו 29 49 Domino
שברים 30 49 Fraction
3 מטיילים 38 99 Traveler
חודש עם ילודה גבוהה 39 99 Date
אבני דומינו 40 99 Domino
מרחק בין נקודות 41 99 Point
מאגר הרופאים 42 100 Doctor
פרסומות 43 100 Advr
5 מפה כיתתית 23 126 CoupleNames
בחנות הכל-בו 25 127 MoneyBox
6 עיגולים 7 140 Circle
בלונים 8 140 Circle
קופצים 20 148 Jumper

______________________________________________________________________

דוגמאות פתורות:


פרקשם הדוגמה דוגמה עמוד בספר מחלקה הראשית מחלקת הטיפוס
1 הטיפוס Circle 1 13 --- Circle
הטיפוס Jumper 2 15 --- Jumper
2 סכום ספרותיו גדול יותר 1 25 Ch2d1p25SumOfDigits ---
מספר אוטובוסים בטיול שנתי 2 26 Ch2d2p26NumOfBuses ---
מה מבצעת? 3 28 Ch2d3p28What ---
מכנה משותף קטן ביותר 4 29 Ch2d4p29Denominators ---
האם ניתן להמיר מטבעות? 6 31 Ch2d6p31CanConvertCoins ---
המרת מטבעות 7 33 Ch2d7p33CoinConvert Coin
נקודת אמצע 8 34 Ch2d8p34ProgramPoint1 Point
הגרלות 10 42 Ch2d10p42Between ---
משולש כוכביות 11 42 Ch2d11p42Triangle ---
שרשרת חרוזים 12 44 Ch2d12p44DisplayNecklace Necklace
3 שרשור רשימת שמות 1 53 Ch3d1p53StringConcatenation ---
האם פלינדרום? 2 57 Ch3d2p57Palindrom ---
4 אלופי העולם בקפיצה 3 68 Ch4d3p68Jumps ---
הזזה מעגלית 4 70 Ch4d4p70CircleMove ---
תרומות 5 75 Ch4d5p75Trumot ---
ניתוקי שיחות 6 76 Ch4d6p76Cellular ---
הוזלת מע"מ 7 77 Ch4d7p77Maam ---
התפלגות גילאי מתעמלים 8 82 Ch4d8p82GymCounter ---
מגרש משחקים 9 84 Ch4d9p84ChildrensFloor ---
בניית מערך ללא רצפים זהים 10 88 Ch4d10p88BuildArr ---
ציונים 11 89 Ch4d11p89LowMath ---
מערך שירים 12 97 Ch4d12p97Song Song
אוסף מטבעות 13 98 Ch4d13p98Coin2 Money
5 ציור לוח דמקה 1 108 Ch5d1p108Damka ---
חיילים יצאו לדרך 2 109 Ch5d2p109Army ---
קליעה למטרה 4 113 Ch5d4p113Matara ---
מערכת שעות 6 124 Ch5d6p124Lesson Lesson
7 מחלקת שירות המטפלת במערכים 1 152 Ch7d1p152TestMyIntArr MyIntArr
8 עצמים מטיפוס מורכב 1 162 Ch8d1p162Test Student,StudentClass,Teacher
הטיפוס Disc 2 162 Ch8d2p162TestDisc Disc,Song


_______________________________________________________________________

יסודות מדעי המחשב 1 בשפת Java- חלק א - עצמים תחילה
מחלקות הטיפוסים:


פרקשם התרגיל מספר עמוד בספר מחלקת הטיפוס
5 חטיפים 5 76 Snack
מעקב, מהן השגיאות 6 77 A
מטבעות 7 78 Coin
מחשב 9 79 Computer
6 זוג מספרים 11 95 Couple
מכונית 14 96 Car
מועמד לעבודה 21 103 Candidate
יתרה בבנק 31 108 BankAccount
מספרים 36 110 Numbers
7 זמנים 15 125 Time
8 קפיצה לגובה 21 149 Jumper
משחק קוביות 22 149 CubeGame
נתוני בגרות 1 37 158 BagrutSubject
קופצים 55 167 Jumper
קייטנת טבע 56 167 Camp
תלמידים 65 172 Student
9 חשבון בנק 12 181 BankAccount
חניון 13 181 Park
קיטנת טבע 30 188 MultiCamp
טום וג'רי 32 189 TomAndJerry

__________________________________________________________________

דוגמאות פתורות:
פרקשם הדוגמה דוגמה עמוד בספר מחלקה הראשית מחלקת הטיפוס
4 מחיר כרטיס לפארק 11 57 Ch4d11p57Park ---
ממוצע של 2 ערכים שלמים 12 57 Ch4d12p57Avg ---
כביש אגרה 13 59 Ch4d13p59Highway ---
משפחת ליעד 14 61 Ch4d14p61LiadFamily ---
5 עיגולים 1 71 Ch5d1p71Circle Circle
ספרים רבותי 2 73 Ch5d2p73Book Book
תלמיד 3 74 Ch5d3p74Student Student
6 תלמיד 1 88 Ch6d1p88MainStudent2 Student
טמפרטורות 2 90 Ch6d2p90Temp Temp
ציונים במכללה 3 100 Ch6d3p100College Student
ציונים במכללה 5 106 Ch6d5p106College Student
7 סכום ספרות 1 117 Ch7d1p117TwoDigit ---
חלוקה של שני מספרים 2 118 Ch7d2p118Division ---
שרשרת חרוזים 3 119 Ch7d3p119Necklace Necklace
הגרלת ממשיים 5 130 Ch7d5p130RandomNumbers ---
8 חלוקה של שני מספרים 1 141 Ch8d1p141DividedCouples ---
המשחק 7 בום 2 142 Ch8d2p1427Boom ---
תלמידים 3 143 Ch8d3p143Students Student
המשחק 7 בום - גירסה 2 4 152 Ch8d4p1527Boom ---
חבר מושבעים 5 153 Ch8d5p153Jury ---
משחק קוביות 6 154 Ch8d6p154CubeGame CubeGame
לטיול יצאנו 7 161 Ch8d7p161Trip ---
הפרש ממוצעים 8 161 Ch8d8p161AvgDifference ---
קפיצה לגובה 9 163 Ch8d9p163Jumper Jumper
הכדור הכבד ביותר 10 169 Ch8d10p169Balls ---
טמפרטורות 11 170 Ch8d11p170Temp Temp
9 סדרת מספרים 1 177 Ch9d1p177NumbersAvg ---
ציונים 2 178 Ch9d2p178Grades Student
מספר הספרות של מספר 3 182 Ch9d3p182Digits ---
ציונים 4 183 Ch9d4p183BulPgia BulPgia
חיפוש ספרה במספר 5 190 Ch9d5p190Search ---
האם המטבע מזויף? 6 190 Ch9d6p190Coins ---
10 מלבן מכוכביות 1 194 Ch10d1p194Rectangle ---
ממוצעים 2 195 Ch10d2p195Avg ---

_____________________________________________________________________

רשימת תיקונים לספר יסודות מדעי המחשב 1 בשפת Java- חלק א - עצמים תחילה


גירסה להדפסהפרק/נושאעמודמיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...)התיקון
342בעמודים 42, 44 בשורה ראשונה בעמוד - הפניה לעמוד 30הפניה לשלבים בפתרון בעיה אלגוריתמית - עמוד 29
571

דוגמה פתורה 1 : עיגולים
ההערה קלט רדיוס השנייה עבור המשתנה c.
יש להחליף בהערה קלט צבע
573-74דוגמה 2 : ספרים רבותי
טעות בדוגמה הפתורה 
דוגמה מתוקנת ב"דוגמאות פתורות" ב"אתר מלווה ספר"
574דוגמה פתורה 3 : תלמיד
התכונה int grd 
יש לשנות ל int [] grd
578-79תרגיל 7 - מטבעות
שורה ראשונה בעמוד 79, הפעולה getMoney 
יש להחליף לפעולה getValue
6103תרגיל 21 - מועמד לעבודה
התכונה int code 
יש לשנות ל String code
8153דוגמה 5 : חבר מושבעים
טעות בדוגמה הפתורה 
דוגמה מתוקנת "דוגמאות פתורות" ב"אתר מלווה ספר"
8154דוגמה פתורה 6 ללא שםשם הדוגמה : משחק קוביות
8170דוגמה 11 : טמפרטורה
בסוף התרגיל : "..מצב העצם אחרי כל ארבעה ימים" 
מצב העצם אחרי כל 4 שעות
9181תרגיל 13
כותרת תרשים הטיפוס "Jumper" 
יש לשנות ל"Park"
9183דוגמה פתורה 4 : בול פגיעה
"...לפניך תרשים לטיפוס Boolpgia" 
יש לשנות ל Bulpgia
9190דוגמה פתורה 6 : האם המטבע מזויף
משקל כל מטבע 10 גרם 
משקל כל מטבע לפחות 10 גרם

יסודות מדעי המחשב 1 בשפת #C- חלק א - עצמים תחילהמחלקות הטיפוסים:

 

פרקשם התרגיל מספר עמוד בספר מחלקת הטיפוס
5 חטיפים 5 76 Snack
מעקב, מהן השגיאות 6 77 A
מטבעות 7 78 Coin
מחשב 9 79 Computer
6 זוג מספרים 11 90 Couple
מכונית 14 91 Car
מועמד לעבודה 21 98 Candidate
יתרה בבנק 31 103 BankAccount
מספרים 36 105 Numbers
7 זמנים 15 120 Time
8 קפיצה לגובה 21 142 Jumper
משחק קוביות 22 142 CubeGame
נתוני בגרות 1 33 150 BagrutSubject
קופצים 51 159 Jumper
קייטנת טבע 52 159 Camp
תלמידים 61 172 Student
9 חשבון בנק 12 173 BankAccount
חניון 13 173 Park
קיטנת טבע 30 180 MultiCamp
טום וג'רי 32 181 TomAndJerry


דוגמאות פתורות:פרקשם הדוגמהדוגמהעמוד בספרמחלקה הראשיתמחלקת הטיפוס
4 מחיר כרטיס לפארק 11 57 Ch4d11p57Park ---
ממוצע של 2 ערכים שלמים 12 57 Ch4d12p57Avg ---
כביש אגרה 13 59 Ch4d13p59Highway ---
משפחת ליעד 14 61 Ch4d14p61LiadFamily ---
5 עיגולים 1 71 Ch5d1p71Circle Circle
ספרים רבותי 2 73 Ch5d2p73Book Book
תלמיד 3 74 Ch5d3p74Student Student
6 תלמיד 1 84 Ch6d1p84MainStudent2 Student
טמפרטורות 2 86 Ch6d2p86Temp Temp
ציונים במכללה 3 95 Ch6d3p95College Student
ציונים במכללה 5 101 Ch6d5p101College Student
7 סכום ספרות 1 111 Ch7d1p111TwoDigit ---
חלוקה של שני מספרים 2 113 Ch7d2p113Division ---
שרשרת חרוזים 3 115 Ch7d3p115Necklace Necklace
הגרלת ממשיים 5 125 Ch7d5p125RandomNumbers ---
8 חלוקה של שני מספרים 1 134 Ch8d1p134DividedCouples ---
המשחק 7 בום 2 135 Ch8d2p1357Boom ---
תלמידים 3 136 Ch8d3p136Student Student
המשחק 7 בום - גירסה 2 4 144 Ch8d4p1447Boom ---
חבר מושבעים 5 145 Ch8d5p145Jury ---
משחק קוביות 6 147 Ch8d6p147CubeGame CubeGame
לטיול יצאנו 7 153 Ch8d7p153Trip ---
הפרש ממוצעים 8 153 Ch8d8p153AvgDifference ---
קפיצה לגובה 9 163 Ch8d9p163Jumper Jumper
הכדור הכבד ביותר 10 161 Ch8d10p161Balls ---
טמפרטורות 11 162 Ch8d11p162Temp Temp
9 סדרת מספרים 1 169 Ch9d1p169NumbersAvg ---
ציונים 2 170 Ch9d2p170Grades Student
מספר הספרות של מספר 3 174 Ch9d3p174Digits ---
ציונים 4 175 Ch9d4p175BulPgia BulPgia
חיפוש ספרה במספר 5 182 Ch9d5p182Search ---
האם המטבע מזויף? 6 183 Ch9d6p183Coins ---
10 מלבן מכוכביות 1 187 Ch10d1p187Rectangle ---
ממוצעים 2 188 Ch10d2p188Avg ---רשימת תיקונים לספר יסודות מדעי המחשב 1 בשפת #C- חלק א - עצמים תחילה


גירסה להדפסה


פרק/נושאעמודמיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...)התיקון
342בעמודים 42, 44 בשורה ראשונה בעמוד - הפניה לעמוד 30
הפניה לשלבים בפתרון בעיה אלגוריתמית - עמוד 29
445-46כותרת : תוכנית בשפת Java
כותרת : כתיבת תוכנית בJava 
תוכנית בשפת C#
כתיבת תוכנית ב C#
571דוגמה 1 : עיגולים
([]public static void Main(string args
יש לשנות ל (string [] args )
571דוגמה פתורה 1 : עיגולים
ההערה קלט רדיוס השנייה עבור המשתנה c. 
יש להחליף בהערה קלט צבע
573-74דוגמה 2 : ספרים רבותי
טעות בדוגמה הפתורה 
דוגמה מתוקנת ב"דוגמאות פתורות" ב"אתר מלווה ספר"
574דוגמה פתורה 3 : תלמיד
התכונה int grd 
יש לשנות ל int [] grd
698תרגיל 21 - מועמד לעבודה
התכונה int code 
יש לשנות ל string code
8145דוגמה 5 : חבר מושבעים
טעות בדוגמה הפתורה 
דוגמה מתוקנת "דוגמאות פתורות" ב"אתר מלווה ספר"
8146דוגמה פתורה 6 ללא שם
שם הדוגמה : משחק קוביות
8162דוגמה 11 : טמפרטורה
בסוף התרגיל : "..מצב העצם אחרי כל ארבעה ימים" 
מצב העצם אחרי כל 4 שעות
9170הפעולה addGrd באות קטנהיש לשנות ל AddGrd
דוגמה מתוקנת ב"דוגמאות פתורות" באתר מלווה ספר 
9173תרגיל 13 
כותרת תרשים הטיפוס "Jumper" 
יש לשנות ל"Park"
9175דוגמה פתורה 4 : בול פגיעה
"...לפניך תרשים לטיפוס Boolpgia" 
יש לשנות ל Bulpgia
9183דוגמה פתורה 6 : האם המטבע מזויף
משקל כל מטבע 10 גרם 
משקל כל מטבע לפחות 10 גרם

גירסה להדפסה

דילים

Booking.com