יום חמישי, 16 במרץ 2017

מבני נתונים בשפת Java

קודים של ממשקים: 


פרקשם קובץ להורדה
3 רשימה מקושרת Node.java
IntNode.java
DuKishri.java
4 מחסנית stack.java
5 תור queue.java
6 עץ בינארי BinNode.java______________________________________________________________________

דוגמאות פתורות:


פרקשם מספר עמוד בספר קובץ להורדה
1 חזקה 1 10 Ch1d1p11Pow.java
כפל מספרים 2 12 Ch1d2p13mul.java
הדפסת המספרים השלמים מ- n עד 1 3 18 Ch1d3p18print.java
ניתוח 4 19 Ch1d4p19analyze.java
מציאת הערך המקסימלי במערך 5 22 Ch1d5p22max.java
סדרת פיבונאצ'י 6 24 Ch1d6p24fib.java
מכנה משותף קטן ביותר 7 25 Ch1d7p25lowestCD.java
2 חיפוש בינארי 3 50 Ch2d3p50binarySearch .java
3 שרשור חוליות לרשימה 1 60 Ch3d1p60chaining.java
הגדלת הערך של איברי הרשימה 2 62 Ch3d2p62increaseVal.java
האם ערך נמצא ברשימה? 3 62 Ch3d3p62isInList.java
הפוך אברי הרשימה לחיוביים 4 63 Ch3d4p63updatePositive.java
בניית רשימה על-פי סדר ההגרלה 5 64 Ch3d5p64buildRandomIntList.java
בניית רשימה לפי סדר הקליטה 6 65 Ch3d6p65buildInputIntList.java
רשימת זוגות 7 68 Ch3d7p68couplesList.java
ביטול מופעים חוזרים רצופים 8 71 Ch3d8p71deleteSeq.java
תתי רשימות – שאלת סיכום 9 72 Ch3d9p72sikum.java
סכום רשימה 10 80 Ch3d10p80sumList.java
שמות 11 81 Ch3d11p81names.java
בניית רשימה בסדר הפוך לסדר הקליטה וביטול הזוגיים 12 82 Ch3d12p82oppositeWithoutEven.java
סריקה רקורסיבית 13 83 Ch3d13p83recursiveScan.java
רשימה של פרחים - המחלקה פרח 14 85 Ch3d14p85Flower.java
רשימה של פרחים - המחלקה הראשית 14 86 Ch3d14p86MainFlowerList.java
רשימה כתכונה - המחלקה הראשית 15 89 Ch3d15p89Main.java
StudentSubj רשימה כתכונה - המחלקה 15 89 Ch3d15p89StudentSubj.java
הדפסת רשימה דו כיוונית 16 108 Ch3d16p108printReverse.java
ביטול חוליה ברשימה דו כיוונית 17 109 Ch3d17p109removeLink.java
בניית רשימה דו-כיוונית 18 109 Ch3d18p109buildList.java
4 בדיקת תקינות סוגריים 2 113 ch4d2p113legalExpression.java
מספר מופעים במחסנית 3 116 ch4d3p116countX.java
בניית מחסנית ממוינת 4 117 ch4d4p117sortedStack.java
הפעולה הפנימית מספר מופעים במחסנית 5 124 ch4d5p124countX.java
מספר מופעים 6 126 ch4d6p126countX.java
הפעולה הפנימית מספר מופעים במחסנית 10 129 ch4d10p139countX.java
5 מספר איברים בתור 2 143 ch5d2p143numOfElements.java
משרד הפנים 3 146 ch5d3p146Passport.java
פעולה פנימית האם ערך נמצא בתור 4 150 ch5d4p150isFound.java
6 הדפס ערכים זוגיים בעץ 1 168 ch6d1p168printEven.java
מספר צמתים בעץ 2 169 ch6d2p169numNodes.java
האם ערך נמצא בעץ 3 169 ch6d3p169isExists.java
האם לכל צומת פנימי יש שני בנים ? 4 170 ch6d4p170eachHasTwoChilds.java
קלט של עץ 5 172 ch6d5p172readIntegerBinNode.java
פעולה גנרית מספר צמתים בעץ 6 173 ch6d6p173numNodes.java
________________________________________________________________________רשימת תיקונים לספר מבני נתונים בשפת Java


גירסה להדפסה

פרק/נושאעמודמיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...)התיקון
1 - רקורסיה29תרגיל 36יש להוסיף בהתאמה n1=25 ו - n2=286
1 - רקורסיה31תרגיל 40נשאלים על סיבוכיות - ויילמד רק בפרק 2 (למורה- לדחות את השאלה לפרק הבא)
3 - רשימה מקושרת74לפני השורה שרשום : p=p.Getnext (בניתוק החוליה מהרשימה ) צריכים להכניס את החוליה שהיא לא מקסימלית לרשימה השניה
3 - רשימה מקושרת86חסר בפעולה ToString - override
4 - מחסנית126בפעולה החיצונית ערך ההחזרה מטיפוס int בלבד בלי <T>
5 - תור154תרגיל 11 מופיע return לשנות ל void
6 - עצים158בהגדרה יש להוסיף "לכל היותר"
6 - עצים162שורה ראשונה אחרי הטבלהלהחליף קטע: "בעמוד 161" עם "בעמוד 159"
(תודה למשה מילר) 
6 - עצים166בתרשים העליון, ל t2 יש שני ערכים. החץ האנכי מיותר.למחוק
(תודה למאיר ליכט) 
6 - עצים185הגדרת עץ חיפוש בינארי שגויה.יש להגדיר כך שהתנאי/ההגדרה מתקיימת לכל צומת בעץ ולא רק לשורש (למעט עלים שלהם אין תתי עצים)
(תודה למאיר ליכט) 

גירסה להדפסה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

דילים

Booking.com