יום חמישי, 16 במרץ 2017

יסודות מדעי המחשב 1 בשפת #C- חלק א - עצמים תחילהמחלקות הטיפוסים:

 

פרקשם התרגיל מספר עמוד בספר מחלקת הטיפוס
5 חטיפים 5 76 Snack
מעקב, מהן השגיאות 6 77 A
מטבעות 7 78 Coin
מחשב 9 79 Computer
6 זוג מספרים 11 90 Couple
מכונית 14 91 Car
מועמד לעבודה 21 98 Candidate
יתרה בבנק 31 103 BankAccount
מספרים 36 105 Numbers
7 זמנים 15 120 Time
8 קפיצה לגובה 21 142 Jumper
משחק קוביות 22 142 CubeGame
נתוני בגרות 1 33 150 BagrutSubject
קופצים 51 159 Jumper
קייטנת טבע 52 159 Camp
תלמידים 61 172 Student
9 חשבון בנק 12 173 BankAccount
חניון 13 173 Park
קיטנת טבע 30 180 MultiCamp
טום וג'רי 32 181 TomAndJerry


דוגמאות פתורות:פרקשם הדוגמהדוגמהעמוד בספרמחלקה הראשיתמחלקת הטיפוס
4 מחיר כרטיס לפארק 11 57 Ch4d11p57Park ---
ממוצע של 2 ערכים שלמים 12 57 Ch4d12p57Avg ---
כביש אגרה 13 59 Ch4d13p59Highway ---
משפחת ליעד 14 61 Ch4d14p61LiadFamily ---
5 עיגולים 1 71 Ch5d1p71Circle Circle
ספרים רבותי 2 73 Ch5d2p73Book Book
תלמיד 3 74 Ch5d3p74Student Student
6 תלמיד 1 84 Ch6d1p84MainStudent2 Student
טמפרטורות 2 86 Ch6d2p86Temp Temp
ציונים במכללה 3 95 Ch6d3p95College Student
ציונים במכללה 5 101 Ch6d5p101College Student
7 סכום ספרות 1 111 Ch7d1p111TwoDigit ---
חלוקה של שני מספרים 2 113 Ch7d2p113Division ---
שרשרת חרוזים 3 115 Ch7d3p115Necklace Necklace
הגרלת ממשיים 5 125 Ch7d5p125RandomNumbers ---
8 חלוקה של שני מספרים 1 134 Ch8d1p134DividedCouples ---
המשחק 7 בום 2 135 Ch8d2p1357Boom ---
תלמידים 3 136 Ch8d3p136Student Student
המשחק 7 בום - גירסה 2 4 144 Ch8d4p1447Boom ---
חבר מושבעים 5 145 Ch8d5p145Jury ---
משחק קוביות 6 147 Ch8d6p147CubeGame CubeGame
לטיול יצאנו 7 153 Ch8d7p153Trip ---
הפרש ממוצעים 8 153 Ch8d8p153AvgDifference ---
קפיצה לגובה 9 163 Ch8d9p163Jumper Jumper
הכדור הכבד ביותר 10 161 Ch8d10p161Balls ---
טמפרטורות 11 162 Ch8d11p162Temp Temp
9 סדרת מספרים 1 169 Ch9d1p169NumbersAvg ---
ציונים 2 170 Ch9d2p170Grades Student
מספר הספרות של מספר 3 174 Ch9d3p174Digits ---
ציונים 4 175 Ch9d4p175BulPgia BulPgia
חיפוש ספרה במספר 5 182 Ch9d5p182Search ---
האם המטבע מזויף? 6 183 Ch9d6p183Coins ---
10 מלבן מכוכביות 1 187 Ch10d1p187Rectangle ---
ממוצעים 2 188 Ch10d2p188Avg ---רשימת תיקונים לספר יסודות מדעי המחשב 1 בשפת #C- חלק א - עצמים תחילה


גירסה להדפסה


פרק/נושאעמודמיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...)התיקון
342בעמודים 42, 44 בשורה ראשונה בעמוד - הפניה לעמוד 30
הפניה לשלבים בפתרון בעיה אלגוריתמית - עמוד 29
445-46כותרת : תוכנית בשפת Java
כותרת : כתיבת תוכנית בJava 
תוכנית בשפת C#
כתיבת תוכנית ב C#
571דוגמה 1 : עיגולים
([]public static void Main(string args
יש לשנות ל (string [] args )
571דוגמה פתורה 1 : עיגולים
ההערה קלט רדיוס השנייה עבור המשתנה c. 
יש להחליף בהערה קלט צבע
573-74דוגמה 2 : ספרים רבותי
טעות בדוגמה הפתורה 
דוגמה מתוקנת ב"דוגמאות פתורות" ב"אתר מלווה ספר"
574דוגמה פתורה 3 : תלמיד
התכונה int grd 
יש לשנות ל int [] grd
698תרגיל 21 - מועמד לעבודה
התכונה int code 
יש לשנות ל string code
8145דוגמה 5 : חבר מושבעים
טעות בדוגמה הפתורה 
דוגמה מתוקנת "דוגמאות פתורות" ב"אתר מלווה ספר"
8146דוגמה פתורה 6 ללא שם
שם הדוגמה : משחק קוביות
8162דוגמה 11 : טמפרטורה
בסוף התרגיל : "..מצב העצם אחרי כל ארבעה ימים" 
מצב העצם אחרי כל 4 שעות
9170הפעולה addGrd באות קטנהיש לשנות ל AddGrd
דוגמה מתוקנת ב"דוגמאות פתורות" באתר מלווה ספר 
9173תרגיל 13 
כותרת תרשים הטיפוס "Jumper" 
יש לשנות ל"Park"
9175דוגמה פתורה 4 : בול פגיעה
"...לפניך תרשים לטיפוס Boolpgia" 
יש לשנות ל Bulpgia
9183דוגמה פתורה 6 : האם המטבע מזויף
משקל כל מטבע 10 גרם 
משקל כל מטבע לפחות 10 גרם

גירסה להדפסה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

דילים

Booking.com